oppdatert dato July 30, 2015

Detter er bilder som jeg har tatt i Stavanger

Tasta fargehandelBeriavateneStavanger


Stavanger 2Stavanger 3Jernbane Stasjonen