Sanger av Dandy Girls

Her er et par av sangen som Thor gunnar Norås Sr laget til Dandy Girls.

Detter er lista over noen av sangene fra Dandy Girls.

  • Toy you
  • Heitan og håtan
  • Rim tim tim
  • Quella Dance
  • Dance Quella